Over Beke management

Strategisch en samenwerkend

Beke management heeft aantoonbare ervaring in het succesvol runnen van vele projecten

vanaf de ontwikkeling- tot en met realisatiefase.

Bij projectmanagement worden, in het algemeen, de volgende stappen doorlopen:

• Opstart van het project
• Bepaling van de omvang/scope van het project
• Planning van het project
• Opdeling van het project in verschillende fasen
• Uitvoering van de verschillende fasen
• Opvolging van de projectvoortgang
• Besluitvorming en creatie van het eindproduct

Daarbij is het van belang dat kwaliteit, organisatie, tempo en budget worden gewaarborgd en beheerd.