Sectoren

Door onze specialisatie in onderstaande sectoren, is het voor u mogelijk om in één keer een breed scala aan kennis in huis te halen. Wij ontzorgen uw project. Door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk, zijn wij in staat om u project van ontwikkelingsfase tot realisatiefase uit te voeren. Dat is de kracht van ons projectmanagementbureau.

GWW

In de GWW sector heeft Beke projectmanagement al vele projecten gerund. De GWW is de thuisbasis van Beke projectmanagement. De oprichter Hans Beke, heeft zich tijdens zijn studie al gespecialiseerd in deze sector. Voor onderstaande vraagstukken in de GWW sector, kunt u bij ons terecht.

– Bouw en woonrijp maken grondgebieden.
– Aanleggen riolering.
– Damwanden.
– Infrastructuur (nat/droog).
– Kaderreconstructies.
– Saneringen.

Civiel

Beke projectmanagement ontwikkelt, realiseert en beheert grootschalige infraprojecten. Vanaf de eerste planfase tot en met de uiteindelijke exploitatie. Wij leveren een totaaloplossing in iedere fase van de bouw. Voeg daarbij onze expertise in de overige sectoren, ons daadkrachtig optreden en gemeentelijke ervaring en u kiest voor een full service infra-provider die wezenlijk anders is dan anderen.

Voor onderstaande vraagstukken in de Civiele sector, kunt u bij ons terecht.

– Parkeergarages.
– Geluidsschermen.
– Tunnels.
– Bruggen.

Milieu en omgeving

Milieuwetgeving is van grote invloed op het gebruik van de toch al schaarse ruimte in Nederland. De belangen zijn vaak strijdig en toch moeten ruimtelijk beleid en milieubeleid op elkaar afgestemd worden. De gemeente is de plek waar uiteindelijk vorm wordt geven aan de ruimtelijke indeling van een gebied. Maar wat is er mogelijk binnen een gebied en onder welke voorwaarden kan een projectplan worden verwezenlijkt? Bij de planvorming van bijvoorbeeld bedrijventerreinen en woningbouwprojecten spelen veel factoren een rol.

Beke projectmanagement biedt ondersteuning bij het inzichtelijk maken, wegnemen en voorkomen van milieuknelpunten die kunnen ontstaan bij de ruimtelijke indeling van een gebied.

Voor onderstaande vraagstukken in de Milieu sector, kunt u bij ons terecht.

– Ontwikkeling woningbouw.
– Ontwikkeling industrieterrein.
– Vervanging van sluizen.
– Ondersteuning bij gemeentelijk beleidsontwikkelingen.
– Aanleg van wegen.
– Bodemonderzoeken.

B&U

Beke projectmanagement ontwikkelt bouwprojecten. Natuurlijk zijn wij met zeer veel ontwikkelaars in de markt actief en moet je kijken wat de mogelijkheden zijn. Onze kracht ligt in het combineren van onze kennis om een zo prettig mogelijke leefomgeving te creëren. Uitgangspunt zijn altijd de wensen van (toekomstige) gebruikers en de visie van onze partners. Met partners zoals gemeenten, corporaties, co-ontwikkelaars, architecten en omwonenden zoeken we actief de samenwerking en een goede samenwerking vinden wij hierin dan ook zeer belangrijk.

Voor meer informatie omtrent de gebiedsontwikkeling willen wij u graag verwijzen naar onze andere Business Unit, Beke gebiedsontwikkeling. Klik op onderstaande link:

www.bekeontwikkeling.nl